رویدادها و اخبار

با مزایای فروشگاه اینترنتی بیشتر آشنا شوید

یکی از بهترین روشهای ارتباط گیری غیر مستقیم و در واقع زمینه سازی برای فروش بیشتر و ارایه خدمات بهتر برای مصرف کننده در عصر امروز فروشگاه اینترنتی است.
مشاهده

دنیای نماد ها و نشانه ها (بخش اول)

مطالب پیش رو برای اولین بار در فضای مجازی از کتاب آلفرد هو هنه گر، هنرشناس و گرافیست آلمانی الاصل، بررسی عمیقی است درباره شکلهای هندسی مهمی که استخوان بندی اصلی نشانه ها را تشکیل می دهد.
مشاهده

فعالسازی و کرک فتوشاپ CC 2015

در این روش حتی پس از تمام شدن مدت زمان 30 روز آزمایشی نیز برنامه فتوشاپ شما از کار نمی افتد.
مشاهده