82 بار بازدید
چلو جوجه حلزونی مخصوص حاجی ...
84 بار بازدید
چلو فیله مرغ مخصوص
84 بار بازدید
چلو بختیاری مخصوص
84 بار بازدید
چلو جوجه مخصوص
85 بار بازدید
چلو نگین دارمخصوص
موجودی در انبار : 0
85 بار بازدید
چلو کوبیده مخصوص
86 بار بازدید
چلو برگ سلطانی مخصوص
88 بار بازدید
چلو فیله رولتی مخصوص
84 بار بازدید
چلوفیله برگ مخصوص
88 بار بازدید
چلو ماهیچه
90 بار بازدید
سرآشپز مخصوص حاجی بابا
93 بار بازدید
دنده کباب مخصوص حاجی بابا